Regulamin

Regulamin świetlicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz uczniowie, dla których niemożliwe było zorganizowanie zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Grafik zajęć w świetlicy jest dostosowany do planu zajęć i dowozu uczniów.

3. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy po skończonych zajęciach lekcyjnych.

4. Na podstawie listy uczniów poszczególnych klas sprawdzana jest obecność na zajęciach świetlicowych.

5. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej (załącznik nr 1) przez rodziców/osoby upoważnione lub rodzic zgłasza się po dziecko osobiście.

6. Ze świetlicy nie wolno wychodzić bez zezwolenia nauczyciela dyżurującego.

7. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za sprzęt, czystość i estetykę Sali.

8. Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.

9. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego oraz komputerów, które stanowią wyposażenie świetlicy.

10. Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy do chwili przekazania opiekunowi dowozu.

11. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na pobyt ich dzieci w świetlicy muszą o tej decyzji powiadomić szkołę, składając na piśmie stosowne oświadczenie.

12. Wychowawca świetlicy zgodnie z „Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania” wyciąga konsekwencje wobec uczniów zakłócających porządek na świetlicy oraz powiadamia o ich zachowaniu wychowawcę klasy.

13. Wychowawca świetlicy ma obowiązek realizacji zadań zaplanowanych w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej, a w szczególności przypominać o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s